Geen kleine vervelende lettertjes, maar wel tien heldere afspraken om misverstanden te voorkomen:

  • De fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt.
  • De fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage.
  • Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
  • De fotograaf levert alle gemaakte foto’s onbewerkt en zonder watermerk op in digitaal formaat (via een tijdelijke link kunnen de foto’s worden gedownload).
  • Voor het eventueel nabewerken worden separate afspraken gemaakt tussen de fotograaf en opdrachtgever.
  • De foto’s worden volledig eigendom van de opdrachtgever(s) en zijn door hem/haar naar eigen inzicht te verspreiden en mogen door de opdrachtgever eventueel commercieel gebruikt worden.
  • In het geval van commercieel gebruik door de opdrachtgever zal deze de naam van de fotograaf vermelden conform de auteurswet.
  • De fotograaf mag de foto’s gebruiken ter eigen promotie door een selectie toe te voegen aan zijn website(s), sociale media en advertenties op internet (waaronder maar niet beperkt tot Marktplaats).
  • De fotograaf zal de foto’s nimmer aan derden verstrekken zonder uitdrukkelijk toestemming/verzoek van de opdrachtgever.
  • Door de fotograaf een opdracht te geven gaat de opdrachtgever automatisch akkoord met deze leveringsvoorwaarden